Missie en visie

Missie
Leren op jouw manier
Leren door doen
Leren samen met je omgeving

Visie
Onze leerlingen nemen zelf verantwoordelijkheid voor het leerproces en leren de daarbij behorende keuzes te maken en leren de daarbij behorende acties te ondernemen. Dit alles met respect te hebben voor zichzelf, de ander en voor zijn of haar omgeving.


Kwadrant Scholengroep / OMO 

Het Hanze College maakt deel uit van Kwadrant Scholengroep. Kwadrant Scholengroep bestaat uit het Cambreur College in Dongen en het Hanze College in Oosterhout. De rector van Kwadrant Scholengroep is Nynke Gerritsma. Je kunt contact op nemen met haar via het directiesecretariaat om een afspraak te maken. Het telefoonnummer is 0162-372810.

De Kwadrant Scholengroep valt onder het bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De rector is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de school. Zij rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur bestaat uit Jos Kusters (voorzitter) en Yvonne Kops (lid).
De Raad van Bestuur is op het volgende adres te bereiken:

OMO
Spoorlaan 171
Postbus 574
5000 AN  TILBURG
013-5955500
www.omo.nl

Voor meer informatie klik op de download hiernaast of kijk op de OMO-website