Missie en visie

Missie
Oog voor jou
Oog voor elkaar
Oog voor talent 

Visie
Onze leerlingen nemen zelf verantwoordelijkheid voor het leerproces en leren de daarbij behorende keuzes te maken en leren de daarbij behorende acties te ondernemen. Dit alles met respect te hebben voor zichzelf, de ander en voor zijn of haar omgeving.


Kwadrant Scholengroep / OMO 

Het Hanze College en het Cambreur College vormen samen de Kwadrant Scholengroep. De Kwadrant scholengroep valt onder het Bevoegd Gezag van de Raad van Bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs. Daarmee is de Raad van Bestuur het schoolbestuur. De rector van de Kwadrant Scholengroep, mevr. N. Gerritsma heeft de eindverantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de school. De rector rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs is de heer J. Kusters.

Voor meer informatie klik op de download hiernaast of kijk op de OMO-website