Bovenbouw

Het VMBO heeft twee examenjaren. Leerjaar 3 is verdeeld in vier perioden. Leerjaar 4 is verdeeld in 3 perioden. Het eindcijfer voor het schoolexamen is het gemiddelde resultaat, aan het einde van periode zeven. Voor de overgang van leerjaar 3 naar leerjaar 4 vormen de behaalde resultaten in de vier perioden van leerjaar 3 de basis waarop beoordeeld wordt.

Naast de cijfers voor de vakken tellen ook mee voor het schoolexamen in leerjaar 3:

  • Een eventuele  Praktische Opdracht (vakafhankelijk)
  • Het handelingsdeel (de stage) Dit moet naar behoren worden uitgevoerd
  • De opdrachten voor KV (kunstvakken)

Deze opdrachten moeten voldoende worden afgesloten. In leerjaar 4 komt er een nieuw vak bij n.l. Maatschappijleer. Ook Maatschappijleer is net als Lichamelijke Opvoeding een examenvak en wordt in het schoolexamen afgesloten met een cijfer. Het schoolexamen moet minimaal een week voor aanvang van het centraal examen afgesloten zijn. Het schoolexamen bepaalt samen met het centraal examen het eindcijfer voor het betreffende vak. Alle informatie over het examen is opgenomen in het examenreglement en in het programma van toetsing en afsluiting voor leerjaar 3 en 4, dat alle leerlingen voor 1 oktober ontvangen.