Voorlichtingsavonden oktober/november 2023

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Uw kind zit in groep 8 en staat voor een belangrijke keuze: naar welke school gaat hij of zij volgend jaar? Om een goede keuze te kunnen maken is het van belang dat u kennis maakt met de verschillende vormen van voortgezet onderwijs in Oosterhout en omgeving. Dit kan onder andere tijdens de voorlichtingsavonden. Op deze avond krijgt u informatie over de school, bijvoorbeeld over de vorm en inhoud van het onderwijs, het specifieke karakter van de school en de toelatingsprocedure. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

De voorlichtingen vinden plaats op de volgende momenten:

  • Dinsdag 31 oktober 2023 van 19.00uur – 20.00uur.
  • Dinsdag 31 oktober 2023 van 20.30uur – 21.30uur.
  • Dinsdag 07 november 2023 van 19.00uur – 20.00uur.
  • Dinsdag 07 november 2023 van 20.30uur – 21.30uur.
  • Donderdag 09 november 2023 van 19.00uur – 20.00uur.
  • Donderdag 09 november 2023 van 20.30uur – 21.30uur.

We vragen u om zich aan te melden voor deze voorlichting.
Dat kunt u doen via dit formulier:
https://kwadrantsg.wufoo.com/forms/qiz6qvn05ydpb4/

We hopen u te mogen ontvangen op een van deze momenten! Mocht u nog vragen hebben, mail dan naar voorlichting@hanze-college.nl.