Kwaliteit en resultaten

Van elke schoolvestiging voor voortgezet onderwijs is er een opbrengstenkaart. Daarop staat algemene informatie, zoals de signatuur (katholiek, openbaar etc.), het aantal leerlingen e.d. Daarnaast bevat de Kwaliteitskaart allerlei gegevens over zittenblijven, doorstroom en examenresultaten. De Kwaliteitskaart geeft daarmee een beeld van een aantal kwaliteitsaspecten van een school. Maar hoe zorgzaam een school is voor haar leerlingen, of hoe men de leerlingen begeleidt, of hoe men de ouders informeert zijn zaken die niet uit te drukken zijn in getallen. Dat zullen ouders en leerlingen zelf moeten ervaren.

Hiernaast kunt u de opbrengstenkaart van het Hanze College inzien.