Onderwijsaanbod

In de onderbouw (klas 1 en 2) krijgen al onze leerlingen keuzewerktijd. Hier leren de leerlingen wat de zes profielen inhouden door er in de praktijk mee aan de slag te gaan.  In leerjaar 1 gaan alle leerlingen alle zes de profielen langs. De klassen gaan in aaneengesloten blokken van 6 of 7 weken vier uur per week naar elk profiel. In leerjaar 2 mogen de leerlingen zelf al een beetje kiezen. De profielen die hen niet aanspraken in leerjaar 1 hoeven ze nu niet meer te doen. De leerlingen kunnen 4 periodes invullen met iedere periode een ander profiel, maar als de leerlingen nog maar twijfelen tussen twee profielen kunnen ze deze beide twee keer kiezen: dan doen ze beide profielen dus een half jaar. Er zijn ook leerlingen die na leerjaar 1 al zeker weten welk profiel ze willen kiezen en zij kunnen dan dus ook heel leerjaar 2 naar één specifiek profiel gaan.

Door deze brede oriëntatie in leerjaar 1 en 2 kunnen de leerlingen aan het einde van leerjaar 2 een goede keuze maken voor één van de profielen in de bovenbouw. Het aantal uren dat de leerlingen werken bij de profielen wordt in de bovenbouw opgehoogd (afhankelijk van het niveau).

MAVO ( VMBO-G en VMBO-T)
Onze Mavo is echt een mavo voor leerlingen die het leuk vinden om niet alleen uit boeken te werken, maar vooral ook dingen te doen! Alle mavo leerlingen volgen, naast alle gewone vakken ook het vak Dienstverlenen en Producten. (D&P)

VMBO Kader en Basis
Ons vmbo kent twee afdelingen: Kader en Basis. Hier ben je lekker praktisch bezig en leiden we je op voor een prachtig vervolg op het MBO. We werken samen met veel bedrijven in de regio, zodat je al kennismaakt met mooie banen in de toekomst.

De school biedt deze leerwegen aan in drie sectoren:

  • Techniek
  • Economie
  • Zorg en Welzijn.

(De sector Landbouw wordt niet aangeboden).

Op het Hanze College bieden we de volgende profielen aan:

BWI Bouwen, Wonen en Interieur
HBR Horeca, Bakkerij en Recreatie
MOBT Mobiliteit en Transport
PIE Produceren, Installeren en Energie
Z&W Zorg en Welzijn