Onderwijsaanbod

 

MAVO ( VMBO-G en VMBO-T)
Onze Mavo is echt een mavo voor leerlingen die het leuk vinden om niet alleen uit boeken te werken, maar vooral ook dingen te doen! Alle mavo leerlingen volgen de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, natuur/scheikunde 1, economie, biologie, lichamelijke opvoeding en maatschappijleer. In klas 3 volgens zij ook nog kunstvakken. Alle mavo leerlingen maken daarnaast een keuze uit een van de vijf profielen van Basis en Kader. Ieder profiel bestaat uit 4 vakken, twee tellen er als profielvak en twee tellen er als keuzevak. De mavo leerlingen kunnen geen keuzevak kiezen.

VMBO Kader en Basis
Ons vmbo kent twee afdelingen: Kader en Basis. Hier ben je lekker praktisch bezig en leiden we je op voor een prachtig vervolg op het MBO. We werken samen met veel bedrijven in de regio, zodat je al kennismaakt met mooie banen in de toekomst.

In de onderbouw (klas 1 en 2) krijgen al onze leerlingen keuzewerktijd. Hier leren de leerlingen wat de vijf profielen inhouden door er in de praktijk mee aan de slag te gaan.  In leerjaar 1 gaan alle leerlingen alle vijf de profielen langs. De klassen gaan in aaneengesloten blokken van 6 of 7 weken vier lesuren per week naar elk profiel. In leerjaar 2 mogen de leerlingen zelf al een beetje kiezen. De profielen die hen niet aanspraken in leerjaar 1 hoeven ze nu niet meer te doen. De leerlingen kunnen 4 periodes invullen met iedere periode een ander profiel, maar als de leerlingen nog maar twijfelen tussen twee profielen kunnen ze deze beide twee keer kiezen: dan doen ze beide profielen dus een half jaar. Er zijn ook leerlingen die na leerjaar 1 al zeker weten welk profiel ze willen kiezen en zij kunnen dan dus ook heel leerjaar 2 naar één specifiek profiel gaan. Door deze brede oriëntatie in leerjaar 1 en 2 kunnen de leerlingen aan het einde van leerjaar 2 een goede keuze maken voor één van de profielen in de bovenbouw. Het aantal uren dat de leerlingen werken bij de profielen wordt in de bovenbouw opgehoogd (afhankelijk van het niveau).

De school biedt 5 profielen aan (miv leerjaar 1 2023-2024). Ieder profiel bestaat uit vier vakken. Op het Hanze College bieden we de volgende profielen aan:

 

BWI Bouwen, Wonen en Interieur
HBR Horeca, Bakkerij en Recreatie
MOBT Mobiliteit en Transport
PIE Produceren, Installeren en Energie
ZW Zorg en Welzijn

 

Daarnaast volgen alle derde en vierde klas leerlingen Basis en Kader ieder jaar twee keuzevakken. Hiervoor kunnen de leerlingen uit heel veel mogelijkheden kiezen. De leerlingen volgen ook Nederlands, Engels, wiskunde (niet voor ZW), lichamelijke opvoeding en maatschappijleer. Afhankelijk van het gekozen profiel volgen de leerlingen wiskunde, economie, maatschappijkunde of nask 1.