Wat doen wij

De bedrijven die de Stichting Vrienden van het Hanze College (VHC) vormen, zijn gebaat bij een positief imago van technische beroepen. Daardoor zullen meer jongens en meiden kiezen voor een technische opleiding, wat voor het regionale bedrijfsleven een aantrekkelijker arbeidsmarktpotentieel oplevert. Onderwijs en bedrijfsleven kunnen elkaar zo versterken en in stand houden; aan de aanwezigheid van voldoende gekwalificeerd personeel mag het niet liggen.

De VHC gaat ver in haar betrokkenheid. Zo organiseert zij activiteiten op basisscholen om jonge kinderen te interesseren voor een technische opleiding. Ouders en leerkrachten werden daarbij niet vergeten. Ook binnen de muren van het Hanze College zijn al ‘doe-informatieavonden’ georganiseerd voor scholieren uit groep acht en hun ouders.

De bedrijven die beschikken over mogelijkheden voor stagemiddagen hebben regelmatig scholieren, maar ook leerkrachten en directieleden uit het basisonderwijs te gast. Alles om het beeld van de sector techniek compleet en genuanceerd te maken.

Daarnaast stimuleert en faciliteert de VHC een intensieve uitwisseling tussen docenten, leermeesters, praktijkbegeleiders en instructeurs. Zo krijgen de bedrijven een beter zicht op hun toekomstige medewerkers en het College kan onderwijstrajecten beter ‘vormgeven’ en afstemmen op de praktijk. Een heel concreet voordeel is dat leden van de VHC voorrang krijgen bij het selecteren van de beste studenten voor het vervullen van vacatures of het volbrengen van een stage.

De VHC streeft een optimale verstandhouding tussen onderwijs en (beroeps)praktijk na met als resultaat effectieve uitwisseling van kennis en wensen en als doel een optimale ‘fit’ tussen het aanbod van het Hanze College en de arbeidsvraag van het regionale technische bedrijfsleven.

Overigens, dat de inspanningen van de VHC vruchten afwerpen blijkt uit onderzoek. Dat bracht naar voren dat daar waar de landelijk trend voor aantallen leerlingen in technisch onderwijs neerwaarts is, het Hanze College over de afgelopen drie jaar een leerlingengroei realiseerde van gemiddeld +20%.

Door lid te worden van de Vrienden van het Hanze College geniet u van enkele exclusieve voordelen:

  • U staat vooraan om de beste studenten te kunnen selecteren
  • U geeft mede richting aan waarde gedreven onderwijs
  • U heeft directe toegang tot stagiaires voor opdrachten binnen uw bedrijf
  • Daarnaast neemt u met uw bedrijf een prominente plaats in binnen het lokale en regionale bedrijfsleven. Daar beschikt u over een top-ontmoetingsplaats waar u collega-ondernemers kunt ontmoeten en u uw bedrijf kunt profileren.

Wilt u meer informatie of wilt u lid van de Vrienden van het Hanze College worden? Of heeft u suggesties voor betere afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven? Neem gerust contact op via info@hanze-college.nl