Wie zijn wij

Voor het Hanze College zijn goede relaties met zijn stakeholders belangrijk. Ouders, buren, de gemeente en niet in de laatste plaats bedrijven in de regio. Daarom zijn we blij met het initiatief van de Stichting Vrienden van het Hanze College, opgericht in 2011. We bieden de Stichting hier graag de gelegenheid zichzelf te presenteren.

De Stichting Vrienden van het Hanze College brengt technische bedrijven uit de regio Oosterhout bijeen die het belangrijk vinden dat goed technisch onderwijs onder handbereik is.

De bedrijven zijn vrijwel zonder uitzondering actief in de (directe) omgeving van Oosterhout en halen daar ook een groot deel van hun medewerkers vandaan. Zij zijn betrokken bij de kwaliteit van het onderwijs in de regio en willen die betrokkenheid gestalte geven.

De bedrijven hebben hun doelstellingen bij de oprichting vastgelegd. Kort gezegd komen ze neer op het slaan van een brug tussen het onderwijsinstituut enerzijds en de dagelijkse praktijk in het bedrijfsleven anderzijds.

Het resultaat is dat het Hanze College beter in staat is het onderwijsaanbod af te stemmen op de vraag in het bedrijfsleven. Als die afstemming optimaal is, profiteren de leerlingen daarvan omdat zij sneller een baan kunnen vinden. Maar ook de onderwijsinstelling profiteert; zij kan het niveau van het onderwijs op een hoog niveau brengen en daar handhaven.

Daarmee loopt het voortbestaan van goed technisch onderwijs in de regio een betere kans van slagen, waar zowel het Hanze College als de bedrijven van de Stichting op lange termijn van zullen profiteren.