Schoolregels

Hieronder staan de belangrijkste schoolafspraken op een rijtje. Een complete lijst van afspraken vind je in de schoolgids.

  • Je bent vijf minuten voor aanvang van de lessen op het schoolterrein aanwezig. Na het eerste signaal ga je naar het lokaal.
  • Lesverzuim is alleen toegestaan als ouders de leerling voor 09:00 uur ’s morgens telefonisch (ziek) gemeld hebben of tijdig verlof hebben aangevraagd.
  • Ziekmelden kan alléén via het ouderaccount in Magister.  Ziekmelden kan alleen voor de huidige dag en/of voor de volgende dag. De leerling moet iedere dag opnieuw ziek gemeld worden.  De ziekmelding dan graag telefonisch of via de mail: receptie@hanze-college.nl.  Uiteraard is telefonisch ziekmelden ook nog mogelijk.
  • Andere absenties, zoals bezoek huisarts/tandarts etc. kunnen niet via Magister. We gaan er vanuit dat deze bezoeken zoveel mogelijk buiten de lestijden worden gepland. Graag horen wij ruim van te voren dat er een bezoek aan de huisarts/tandarts etc. gepland staat.
  • Je toont respect voor elkaar, door de juiste omgangsvormen te gebruiken (o.a. correct taalgebruik) en je te houden aan met anderen gemaakte afspraken.
  • Je hebt respect voor andermans eigendommen.
  • Op het Hanze College pesten we geen anderen.
  • Alcohol en drugs, wapens en vuurwerk zijn ten strengste verboden.