Schoolregels

Hieronder staan de belangrijkste schoolafspraken op een rijtje. Een complete lijst van afspraken vind je in de schoolgids.

  • Vijf minuten voor aanvang van de lessen ben je op het schoolterrein aanwezig. Na het eerste signaal ga je naar het lokaal.
  • Lesverzuim is alleen toegestaan als ouders de leerling voor 09:00 uur ’s morgens telefonisch (ziek) gemeld hebben of tijdig verlof hebben aangevraagd. Op de dag dat je er weer bent en start op school worden leerlingen telefonisch door de ouders weer aanwezig (beter) gemeld.
  • Je toont respect voor elkaar, door de juiste omgangsvormen te gebruiken (o.a. correct taalgebruik) en je te houden aan met anderen gemaakte afspraken.
  • Je hebt respect voor andermans eigendommen.
  • Op het Hanze College pesten we geen anderen.
  • Alcohol en drugs, wapens en vuurwerk zijn ten strengste verboden.