Schoolregels

Hieronder staan de belangrijkste schoolafspraken op een rijtje. Een complete lijst van afspraken vind je in de schoolgids.

  • Vijf minuten voor aanvang van de lessen ben je op het schoolterrein aanwezig. Na het eerste signaal ga je naar het lokaal.
  • Lesverzuim is alleen toegestaan als ouders de leerling voor 09:00 uur ’s morgens telefonisch (ziek) gemeld hebben of tijdig verlof hebben aangevraagd. Ziekmelden alléén via de ouderaccount. Ziekmelden kan alleen voor de huidige dag en/of voor de volgende dag. Uw kind moet iedere dag opnieuw ziek gemeld worden. Als er geen roosteruren zijn of alleen een geplande activiteit, krijgt u hiervan een melding. De ziekmelding dan graag telefonisch of via de mail: receptie@hanze-college.nl.  Uiteraard is telefonisch ziekmelden ook nog mogelijk. Andere absenties, zoals bezoek huisarts/tandarts kunnen niet via Magister. Graag vernemen wij deze absenties van tevoren, waarbij het voor zich spreekt dat dergelijke bezoeken zoveel mogelijk buiten lestijden worden gepland.
  • Je toont respect voor elkaar, door de juiste omgangsvormen te gebruiken (o.a. correct taalgebruik) en je te houden aan met anderen gemaakte afspraken.
  • Je hebt respect voor andermans eigendommen.
  • Op het Hanze College pesten we geen anderen.
  • Alcohol en drugs, wapens en vuurwerk zijn ten strengste verboden.