Onderbouw

Het Hanze College richt zich in de onderbouw op de voorbereiding van de keuze die alle leerlingen moeten maken voor de start van een leerroute in het derde leerjaar. Het Hanze College kent daarom een tweejarige brugklas. De instroom uit het basisonderwijs is breed. Voor alle leerlingen die niet via het havo/vwo doorstromen naar het HBO of Wetenschappelijk Onderwijs, heeft de deelschool een passende leerroute. In de onderbouw wordt gewerkt naar een start in leerjaar 3 in:

  • De theoretische leerweg, MAVO met 7 vakken waarvan er altijd 1 een praktijkvak is.
  • de gemengde leerweg, waarbinnen het mogelijk is te kiezen voor de variant met 6 of met 7 vakken; het beroep oriënterend vak “technologie”, is in beide varianten verplicht.
  • de kaderberoepsgerichte leerweg, waarbinnen een theoretisch hoog niveau wordt gecombineerd met een beroepsvoorbereidend programma in leerjaar 3 en 4; deze leerlingen stromen door naar een MBO -niveau 3 of 4 beroepsopleiding.
  • de basisberoepsgerichte leerweg met de mogelijkheid daarbinnen om deze af te sluiten via een leerwerktraject of een AKA-traject; deze leerlingen stromen door naar een MBO -niveau 2 beroepsopleiding.