Nieuwe coronamaatregelen

Geen quarantaine bij coronabesmetting in de klas

Leerlingen die in contact zijn geweest met iemand die corona heeft, hoeven niet in quarantaine. Zij kunnen naar school. Wij zullen dan ook geen hele klassen meer naar huis sturen.

Let op: Leerlingen blijven wel thuis bij klachten. En zij doen dan een zelftest of laten zich testen door de GGD. Als er over langere termijn meerdere besmettingen in de groep zijn, doet de GGD uitbraakonderzoek. In dat geval kan de GGD nog wel adviseren om een quarantaine-advies te geven voor de hele groep.

Basisregels blijven

We houden ons op school aan de basisregels handen wassen, afstand houden, regelmatig testen en ventilatie. Dat betekent:

  • waar het kan, blijft onderwijspersoneel op 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Daarnaast geldt het advies om de leerlingen 1,5 meter afstand te laten houden tot de docent, voor zover dat mogelijk is;
  • leerlingen en medewerkers die door de school lopen, dragen een mondkapje. In de klas mag het mondkapje af;
  • we beperken het aantal bezoekers in school. Ouders of verzorgers komen alleen de school in als dit echt niet anders kan;
  • leerlingen en medewerkers doen 2x per week een coronazelftest thuis, dus voor zij naar school gaan, ook als er geen klachten zijn, ook als zij gevaccineerd zijn, ook als zij corona hebben gehad (maar dan pas 8 weken na de besmetting). Dit helpt om het coronavirus zoveel mogelijk buiten de schooldeuren te houden. Bij een negatieve zelftestuitslag kan de leerling of leraar gewoon naar school. Je maakt een testafspraak bij de GGD na een positieve zelftest.

Klachten

Heeft een leerling klachten die passen bij het coronavirus? Doe dan het volgende:

  • Blijf thuis.
  • Doe een zelftest.
  • Als de uitslag van de zelftest negatief is, kan de leerling naar school. Is de uitslag van de zelftest positief? Maak dan alsnog direct een testafspraak bij de GGD.

Melden van een besmetting

We vragen u om, wanneer uw zoon/dochter een positieve uitslag heeft van een GGD-test, dit zo snel mogelijk aan de school te melden via de officiƫle ziekmeldprocedure. Zo houden wij zo goed mogelijk zicht op het aantal besmettingen en kunnen we passende maatregelen nemen. Het kan zijn dat onze telefooncentrale overbelast is. Wilt u het dan op een later moment nog een keer proberen?

Als een leerling thuis is handelt hij zoals in normale ziektegevallen: hij houdt zoveel mogelijk zijn schoolwerk bij aan de hand van de huiswerkplanning. Er wordt geen les op afstand gegeven, tenzij een docent anders aangeeft.