Leerlingen van het profiel PIE behalen het veiligheidscertificaat

De leerlingen van leerjaar 3 van het Hanze college welke het profiel PIE volgen hebben met goed gevolg de examentoets over het veilig werken in het PIE lokaal gemaakt en daarmee het veiligheidscertificaat behaald.

Het profiel PIE bestaat onder meer uit installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek.

Tevens wordt er aandacht besteed aan moderne technieken waaronder domotica, (proces)besturingen en automatisering.

Namens de docenten willen wij deze leerlingen dan ook hiermee van harte feliciteren.

Op de foto op de trap van boven naar beneden: Diego, Bart en Luuk.

Op de begane grond van links naar rechts: Tim, Fouad, Ismail, Thijs en Rhasenne.

Skip ontbreekt op de foto.

Veilig werken en het voorkomen van veiligheidsincidenten en ongelukken wordt steeds belangrijker in Nederland. Daarom hebben deze leerlingen aan het begin van het schooljaar instructie gekregen over hoe je op een veilige manier dient te werken met machines en apparatuur, hoe je gevaarlijke situaties kunt voorkomen en wat je moet doen bij optredende gevaren. Ook zijn de leerlingen nu op de hoogte van welke P.B.M.’s (Persoonlijke beschermingsmiddelen) er zijn, wanneer je deze dient te gebruiken en hoe je ze moet gebruiken.

Ook vragen op het gebied van het gedrag op de werkvloer en je eigen verantwoordelijkheid m.b.t. het veilig werken kwamen aan de orde tijdens deze examentoets.

Bij het profiel Pie wordt onder meer gewerkt met TIG, MAG, en BMBE lasapparatuur en met conventionele draai- en freesapparatuur. Ook zullen op korte termijn lessen worden gegeven aan een helemaal nieuwe CNC draai- en een CNC freesmachine welke door de Sterk Techniek Onderwijsgelden (S.T.O.) zullen worden bekostigd.

 

Robert de Jong.