MR

De medezeggenschapsraad is de officiële raad waar de directie de besluiten bespreekt en laat vaststellen. Het gaat hier over alle besluiten die van toepassing zijn op het onderwijs, denk aan regels rondom examens, vernieuwing van het onderwijs en regels rondom huiswerk. Ook de begroting en ouderbijdrage zijn belangrijke onderwerpen waar de medezeggenschapsraad over besluit.

De medezeggenschapsraad voor onze school is samen met het Cambreur College en vormt daarmee de medezeggenschapsraad voor Kwadrant Scholengroep.

In de medezeggenschapsraad zitten namens het Hanze College:

Anita Versteegh (ouder)
Vieve van Disseldorp (leerling)
Naomi Cappetijn (leerling)
Coen Andries (personeel)
Peter Verduijn (personeel)
Louis Laros (personeel, voorzitter)

U kunt de medezeggenschapsraad altijd een bericht sturen via: mr@kwadrant-sgr.nl!