Mentoren en docenten

Met mentoren en docenten kan via het centrale telefoonnummer (0162-453581) een afspraak worden gemaakt. Indien de betreffende persoon niet direct bereikbaar is, wordt u teruggebeld

Mentoren schooljaar 2020-2021

bb1a dhr. J. Poppelaars
bb1b / kb1b  mw. L. Lazaroms
kb1c / tl1c mw.  M. Kros / mw. F. Hagen
kb1d / tl1d mw. van Heest
bb2a mw. S A. Burns
bb2b / kb2b mw. K. Haarbosch
kb2c / gt2c dhr. E. van Heeswijk
bz3a mw.  A. Bilgin
bp3a dhr. N. Vermeulen
bb3a dhr. D. Yard
bm3a dhr. N. Vermeulen
be3a dhr. N. Vermeulen
kz3a mw. D. Zwinkels
ke3a mw. D. Zwinkels
kb3a dhr. B. Seegers
kp3a dhr. B. Seegers
km3a dhr. B. Seegers
gt3a mw. I. Tas
bz4a mw.  P. Gommers
bp4a mw. H. Koenders
bm4a dhr. M. Jansen
bb4a dhr. J. Rondei
be4a dhr. C. Andries
kz4a mw. D. v. Turnhout
kp4a mw. H. Koenders
km4a dhr. M. Jansen
kb4a dhr. J. Rondei
ke4a dhr. N. Janssens
gt4a mw. I. Tas


Directie:

 J.G.E.W. Ringens
P. Hellwich (BB) HWI
J. A. L. den Reijer (OB) REY

 

 

Onderwijzend personeel:

CAT Andries
JPJ Arnouts
A Bilgin
Bogaartz
Boutkan
M Broeders
SA Burns
Fasen
PWF Gommers – Marchand
Graafmans
K Haarbosch
FMA Hagen
LMA van Heest
EJH van Heeswijk
C Hengst
de Hoogh
HJ Jansen
N Janssens
RAJ de Jong
HW Koenders
MA Koenraads
M Kros
MC Kruiswijk
LLWC Laros
LJW Lazaroms
CJM Liebregts
AJM Mallens
JPA Poppelaars
JWP Roelofs
de Ronde
JV Rondei
J Schrauwen
B Seegers
WMJ Tas
DCM van Turnhout
PD Verduijn
LA Verheijden
N Vermeulen
GMJ Vogelaar
JM van de Wier
DR Yard
RG IJzermans
D Zwinkels


Onderwijs ondersteunend personeel:
 

FAJE Boomkamp
HJ Fijneman-Wacanno
FM Graafmans-van der Feer
MP de Kort-Verduijn
AMRF Hoekstra
JFM Verkooijen
WCM Vermeulen
EPJ Snoeren-Evers
RF van Leeuwen
C Hoogenstrijd
EMS Reumkens
MMCJ van Riel
TA van den Berg

 

 

NIEUWE PROFIELEN:

  • BWI           =          Bouwen Wonen Interieur
  • PIE            =          Produceren Installeren Energie
  • E & O        =          Economie & Ondernemen
  • Z & W       =           Zorg & Welzijn
  • M & T        =          Mobiliteit & Transport
  • D & P         =          Dienstverlening & Producten (alleen voor mavo-route)