Leerlingenraad

De leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de leerlingen op het Hanze College.

Zij adviseren de medezeggenschapsraad (MR), houden zich bezig met het verbeteren van de sfeer op school en de kwaliteit van het onderwijs.

De leerlingen worden begeleid door een docent van het Hanze College. Elke twee weken komen de leerlingen bij elkaar, de docent maakt hier dan een verslag van en geeft dit door aan de directie van het Hanze college.

De afgelopen jaren hebben de leerlingen meegedacht over de invulling van de nieuwe aula, aanpakken van de gangen en lokalen. Dit jaar staat in teken van het vernieuwen van het onderwijs.

Elke leerling die interesse heeft mag zich aanmelden voor de leerlingenraad.
Dit kan via het mailadres. leerlingenraad@hanze-college.nl of een briefje aan Mevrouw Hagen