Kernboodschap mondkapjesplicht

Datum september 2021

Alle VO-scholen, waaronder het Hanze College, kennen een mondkapjesplicht. We dragen een mondkapje als we niet op een vaste plek zitten en geen 1,5 m afstand kunnen houden. Op die manier voeren we de coronamaatregelen uit en hopen we bij te dragen aan de bestrijding van het virus.

Alleen als er een medische reden voor is, kan in onderling overleg van deze maatregel afgeweken worden. Daarnaast – wanneer een leerling geen mondkapje wil of kan dragen en dus geen fysiek onderwijs op school kan volgen – gaan we in gesprek met ouder(s)/verzorger(s) en de leerplichtambtenaar. Het onderwijs blijven wij te allen tijde, al dan niet in een aangepaste vorm, verzorgen.

Jacqueline Ringens, directeur Hanze College: “We vinden het belangrijk om in gesprek te gaan met leerling en hun ouder(s)/verzorger(s) als er redenen zijn voor de leerling om geen mondkapje te dragen. Deze gesprekken moeten wel plaatsvinden binnen de grenzen van de omgangsregels van de school.”

Wij zetten ons elke dag in voor goed onderwijs voor iedere leerling in een veilige school of indien nodig in een aangepaste vorm.