HODT

HODT ( Hanze OuderteamDenkTank)

De HODT is een informeel orgaan waarin ouders meedenken over allerlei zaken op het Hanze College. Vijf keer per jaar komt deze klankbordgroep bij elkaar. De schoolleiding neemt deel aan deze bijeenkomsten.

We bieden elkaar een veilige setting aan om te kunnen klankborden en als school zijn we bijzonder geïnteresseerd in de mening van ouders. We spreken met elkaar over concrete thema’s, zoals beeldvorming, invulling ouderavonden, onderwijsaanbod, leerlingenzorg, leerlingenactiviteiten, de gezonde school, tevredenheidsonderzoeken etc.

hodt@hanze-college.nl