Commissies en voorzitters

Leerlingenraad Femke Hagen
MR (Medezeggenschapraad) Louis Laros
HODT (Hanze Ouder Denk Tank) Koen Schuurbiers
ACL (Activiteitencommissie Leerlingen) Janneke Kruiswijk
Schoolreizen Louis Laros
Techexperience Laura van Heest
CPO (Primair Onderwijs Schoolcontactpersoon) Laura van Heest en John Roelofs
Ondersteuningscoördinator Gerlinde Vogelaar
Huiswerkklas Arzu Bilgin
Leerhulp Erik van Heeswijk