MT-leerlingen doorlopen verkorte route VO-MBO

Mobiliteit en transport leerlingen Hanze College doorlopen verkorte route vo-mbo

Dit jaar hebben twee leerlingen het verkorte traject mogen doorlopen. Aan het einde van het derde leerjaar van het Hanze College hebben deze leerlingen laten zien boven de rest van de klas uit te stijgen. Theoretische kennis, praktische vaardigheden en inzet zijn zeer goed. Vanuit deze werkhouding selecteren vakdocenten leerlingen voor een verkort mbo-traject.

Rein van Oosterwijk en Lars Veroude zijn geselecteerd door Mark Jansen; vakdocent Mobiliteit en Transport. In het vierde leerjaar van het Hanze College hebben deze leerlingen meer praktijk-opdrachten gemaakt en extra stage gelopen na de examenperiode. In zes weken tijd doorlopen Rein en Lars het eerste jaar van het mbo. Dit gebeurt via online lessen thuis en via praktijklessen op het mbo.

Voor dit traject is veel motivatie nodig omdat leerlingen dit in eigen tijd doorlopen. Andere mede leerlingen van het VMBO leerjaar 4 hebben namelijk vakantie, omdat de examens achter de rug zijn.

 

Dinsdag 5 juli 2022 hebben beide leerlingen het behaalde certificaat mogen ophalen.

Rein en Lars, goed gedaan met een gemiddelde van 7,7 en 8,6 voor de auto technische vakken!

Gefeliciteerd. Nu genieten van jullie resterende vakantieperiode!