Belangrijke data

Datum/Tijd
23/04/2021 - 03/09/2021
00:00


12 t/m 23 april Stage leerjaar 3
13 april Leerlingen om 12.05 uur vrij
19 t/m 21 april Keuzegesprekken en inleveren definitieve keuze (digitaal of telefonisch)
22 april Belangrijke data 4 op website
26 t/m 28 april Leerjaar 4: Facultatieve lessen voor de avo-vakken
27 april Koningsdag, vrije dag
29 april Leerjaar 4: 8.30 uur ophalen laatste rapport
30 april Vrije dag voor leerlingen leerjaar 4
03 t/m 14 mei Meivakantie
17 mei Start CSE   basis/kader
17 t/m 27 mei CSE GL/TL
18 mei Studiedag  leerlingen vrij vanaf 12.50 uur.
24 mei Tweede Pinksterdag
31 mei 19.00 uur HODT
10 juni GL/TL: Uitslag examen, niet geslaagde GL/tl leerlingen worden gebeld tussen 15.00-15.15 uur en tevens uitgenodigd voor een gesprek tussen 16.00-16.15 uur.
10 juni GL/TL: 16.30 uur ophalen voorlopige cijferlijst door geslaagde Gl-TL kandidaten
11 juni GL/TL: tot uiterlijk 14.00 uur opgeven herkansing
14 t/m 23 juni GL/TL: 2e tijdvak (voor herkansers en eventuele inhalers)
16 juni Basis/Kader: Uitslag examen 1e tijdvak Niet geslaagde basis/kader leerlingen worden gebeld tussen 15.45 en 16.00 uur en uitgenodigd voor gesprek tussen 17.00- 17.30 uur
16 juni Basis/kader: 16.30 uur Ophalen voorlopige cijferlijst door geslaagde kandidaten
18 juni Basis/kader: Tot uiterlijk 12.00 uur opgeven voor herkansing
21 t/m 25 juni Basis/kader: Herkansingen CSE
23 juni 13.30-15.00 uur Kennismaking nieuwe leerlingen
02 juli Basis/kader en GL/TL: Uitslag herkansing tussen 10.00 en 11.00 uur voor alle leerlingen die herkansingen hebben gemaakt.
08 juli Diploma-uitreiking  onder voorbehoud
12 t/m 15 juli Proefwerkweek leerjaar 1-2-3
16 juli Proefwerkweek leerjaar 1-2
15 juli Belangrijke data 5 op website
19 juli 09.00-11.00 uur toetsen inhalen leerjaar 1-2-3
21 juli 8.30-10.30 uur boeken inleveren
23 juli 9.00 uur Uitreiken rapport leerjaar 1-2-3
26 juli t/m 03 sept. Zomervakantie